top of page

1959 - 2019

Slagwerkgroep Juliana - 60 jaar

Slagwerkgroep Juliana - 60 jaar

Historie (slagwerkgroep Juliana) 

De oprichtingsjaren en het succes erna.

Het was in het voorjaar van 1959 dat toenmalig secretaris Albert van Wanroij schilderwerk verrichtte in het nieuwe huis van Jan en Leny van Dijk aan de Straatkantseweg.  De bezielende secretaris Albert bracht onder de koffie ter sprake dat Fanfare Juliana in bezit gekomen was van een zogenaamde “overslagtrom”. Deze trom was afkomstig van gilde St. Nicolaas. Bij het Gilde hadden ze niemand die erop kon spelen en de trom was over. Echter: bij de “hermenie” hadden ze ook niemand en Albert informeerde voorzichtig bij de pas gehuwde Jan of hij misschien tijd zou hebben…….. na de wittebroodsweken. Jan dacht er over na en benaderde enkele dagen later Albert met zijn tweede “JA-woord” in korte tijd. Muziekpartijen voor de overslagtrom waren er niet maar dat was geen probleem in die tijd.

 

Binnen het bestuur van destijds “borrelde” al snel het idee op om een aparte drumband op te richten. Dit was ook gebeurd bij “zusterverenigingen” en het geheel klonk dan mooier en voller op straat. Aldus geschiedde: onder aanvoering van voorzitter Piet van Raaij, secretaris Albert van Wanroij en het nieuwe lid Jan van Dijk werd binnen korte tijd een werving opgestart en het drietal ging “de boer op”. Al snel meldde zich 24 Hapsenaren die interesse toonden om lid van de drumband te worden. Als “instructeur” werd Jos Custers aangesteld. Jos was al bekend binnen het slagwerk want hij jureerde op de vele Gildeconcoursen die destijds plaatsvonden in de regio (zo ook in Haps).

Het goed “ritmisch” met elkaar musiceren viel niet altijd mee en bij de officiële presentatie van drumband Juliana op 1 oktober 1959 bleken er nog 9 leden over te zijn. Door middel van een actie voor nieuwe trommen en uniformen én de opbrengst uit de oudijzeraktie van 1959 (ruim fl.1100.00) werden (tweedehands) 6 kleine trommen, 2 dieptrommen, overslagtrom en een tamboermaitrestok voor Jos Custers gekocht. Daarnaast werden er 9 uniformen en een tenue voor tamboer-maitre Jos tweedehands gekocht van de Koninklijke Marine die spullen had opgeslagen in Volkel. Als repetitiedag werd de zondagochtend gekozen al werd het in die jaren nog wel eens avond voordat de leden van drumband Juliana huiswaarts keerden van Moeke Jansen of later Gerrit Hendriks (frites)!

1964: het 1e lustrum drumband Juliana

Na het 1e optreden van Fanfare & Drumband Juliana tijdens de St. Nicolaasintocht in november 1959 groeide het animo onder de Hapsenaren om lid te worden van de drumband gestaag getuige deze mooie foto uit de zomer van 1964.. Hier zien we de drumband voorin zitten in de donkere uniformen. Tamboer-maitre Jos staat geheel rechts en in de witte blouse (met stropdas) zit de nieuwe aanwas! De foto is gemaakt voor huis van “Jan Cas” aan de Kerkstraat.

De foto werd gemaakt in verband met het 30 jarig bestaan van de fanfare en het 5 jarig bestaan van de drumband. Op deze foto staan namen van grote “Juliana” mannen (vrouwen mochten helaas nog geen lid worden – pas in 1968- en die “Juliana” mannen zijn nu nog steeds lid. Helaas zijn er ons ook al velen ontvallen.

Drumband Juliana verwierf zich al snel een vaste plek binnen de vereniging en het geheel voelde elkaar “muzikaal” goed aan. In die tijd was de vereniging vaak op straat te zien en te horen. Elke bijzondere gebeurtenis, van een bruiloft, carnaval, Koninginnedag, st. Nicolaas, st. Maarten, een gildefeest, een kampioenschap,  Kindervakantieweek, een opening, een jubileum tot aan het afscheid van een dierbare etc. etc. Alles werd opgeluisterd door de Fanfare en Drumband Juliana.

Door de gestage groei van het aantal leden was het noodzakelijk dat voor de drumband nieuwe trommen en nieuwe uniformen werden aangekocht. Tot op dat moment was alles tweedehands. Er werd een succesvolle aanvraag ingediend bij de Gemeente Haps en er werd fl. 5000,00 overgemaakt naar fanfare & drumband Juliana om de aanschaf van nieuwe uniformen en trommen te kunnen bewerkstelligen. Als voorwaarde werd gesteld door het toenmalige College van B &W dat de opening van het nieuwe gemeentehuis muzikaal werd opgeluisterd door Fanfare én drumband Juliana en dat was natuurlijk geen probleem. Helaas regende het ontzettende bij de opening van het nieuwe gemeentehuis en werden de nieuwe uniformen van de drumband Juliana op haar 1e wandeling drijfnat.

Jos Custers, een groot man,

Bovenstaande twee foto’s zijn natuurlijk twee geweldige foto’s van drumband Juliana onder leiding van Jos Custers. Jos was de grote man achter drumband Juliana in de jaren zestig, zeventig en in het begin van de jaren tachtig. Onder de bezielende aanvoering en leiding van Jos floreerde onze drumband. Zijn gezelligheid en humor, zijn leiderschap, zijn grote kennis en kunde van de slagwerkwereld maakte van Jos één persoonlijkheid waarover heden ten dage nog altijd binnen onze vereniging wordt gesproken. Jos heeft samen met zijn drumband grote successen behaald op concoursen en slagwerkwedstrijden in het hele land. Er werden vele 1e prijzen behaald en menig receptietafel in clubhuis De Posthoorn diende weer te worden ingericht als drumband Juliana, muzikaal onthaald door de fanfare bij garage Peeters Weem, weer in Haps terugkeerde van een concours. Ook tijdens de vele concerten en uitwisselingen (tot in Duitsland toe) floreerde onze drumband met hun strakke ritme, geconcentreerd samenspel maar bovenal ook door hun gezellige saamhorigheid. Dit alles onder leiding van Jos.

 

Jos was bovenal een echte persoonlijkheid en graag gezien in Haps. Het sociale leven van Jos reikte verder dan alleen Juliana want hij was  in 1982  ook nog eens Prins Jos dún Urste van Cv De Zelfkant.  Het verdriet en de verslagenheid was dan ook groot in ons dorp toen Jos in 1983 plotseling van eenieder heen ging. Hij liet zijn echtgenote Joke en de kinderen Lianne en Antoine achter. Beide kinderen waren ondertussen ook lid van drumband Juliana en als grote eerbetoon aan vader Jos volgde Lianne haar vader in latere jaren op…

(foto: website www.dezelfkant.nl)

 

In de eerste 25 mooie jaren van slagwerkgroep Juliana zijn er natuurlijk vele Hapsenaren lid geweest van onze drumband en nog steeds lid zijn.  Als schrijver van dit drieluik kan ik natuurlijk vele namen de revue laten passeren maar ik heb besloten om dit niet te doen.  Het vergeten van mensen en namen blijft altijd vervelend. Vier namen heb ik wel genoemd en dat zijn de namen van Piet van Raaij, Albert van Wanroy, Jan van Dijk en Jos Custers. Zonder alle anderen tekort te doen waren dit toch wel de vier grondleggers van onze huidige slagwerkgroep waarvan de geschiedenis nog steeds geschreven wordt:

Een nieuw tijdperk breekt aan.

Op zaterdag 18 juni 1983 werd Jos naar zijn laatste rustplaats begeleid door de drumbands van Groesbeek en Milsbeek, fanfare & drumband Juliana en door de leden van “De Zelfkant”. Jos was naast oprichter van Drumband Juliana 23 jaar bestuurslid van Juliana Haps waarvan 10 jaar secretaris. Voor deze verdiensten werd Jos op de jaarvergadering van februari 1983, namens de vereniging, onderscheiden met het speciale zilveren insigne van de Muziekfederatie.

Na het heengaan van Jos werd naarstig op zoek gegaan naar een opvolger, want het mocht en kon niet zo zijn dat door het heengaan van Jos ook onze drumband “ter ziele zou gaan” want dat zou hij nooit gewild hebben. De opvolger diende natuurlijk precies in het “Hapse drumbandplaatje” te passen. Na het doorspitten van diverse sollicitaties en gesprekken met de nodige kandidaten werd per 1 november van 1983 dhr. Geert Jacobs uit Groesbeek benoemd tot de nieuwe instructeur van Drumband Juliana. Een groot woord van dank zijn we tot op heden nog steeds verschuldigd aan de drumbandleden van destijds. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat ze na het grote verlies van Jos de schouders eronder hebben gezet zodat drumband Juliana toekomstbestendig zou zijn.

Drumband Juliana onder leiding van Geert Jacobs,

Geert leidde de drumband op zijn eigen typische manier en deed dit met succes! Het aanwezige fundament werd uitgebouwd en de drumband besloot in 1984 op concours te gaan in Handel. Onder leiding van Geert werd op 23 september een fraaie 1e plaats behaald in de 2e afdeling en die prijs werd opgedragen aan Jos.
 

Geert Jacobs was vooral instructeur/dirigent van drumband Juliana en dit betekende dat voor de straatoptredens en serenades op zoek werd gegaan naar een opvolger van Jos en dat werd dochter Lian. Zij volgde via de vereniging een tamboer-maitre korps en in oktober 1989 trad Lian voor de 1e keer op de voorgrond als tamboer-maitre tijdens de serenade ter gelegenheid van de heropende Basisschool “De Bongerd”. 

Het was tevens het eerste optreden van Fanfare & Drumband Juliana in de nieuwe uniformen. Deze  werden bijeen “gebadmintond” tijdens het Beneluxbadmintonrecord van dat jaar.

 

Ondertussen werden er natuurlijk ook nieuwe leerlingen verwelkomd om de toekomst van onze drumband te kunnen garanderen.

De lessen van deze leerlingen werden door Geert Jacobs verzorgd en vele jaren werden de lessen gegeven in het theorielokaal van de gastvrije familie Derks-van Eeden. Onze drumbandleerlingen kwamen tot puike prestaties want vele muziekdiploma’s werden onder de deskundige opleiding van Geert behaald door onze leerlingen, tot zelfs diploma’s D!

Nadat Lian te kennen had gegeven te willen stoppen als tambour-maître werd op zoek gegaan naar een waardige opvolger en deze opvolger woonde in Haps maar was tamboer-maitre bij Harmonie “Were-Di” te Beugen en dan hebben we het natuurlijk over Leo Claassen. Hij werd in 1996 “vastgelegd’ als de nieuwe tamboer-maitre van drumband Juliana en hij bekleedde deze functie tot 2012.
 

De jaren tachtig en negentig staan ook bekend om de vele activiteiten die werden georganiseerd om de totale vereniging gezond te houden. Jubilea, de midzomerkermissen, de rommelmarkten, de statiegeldaktie’s, de oudijzeraktie’s etc.  Kenmerkend bij deze acties was de grote opkomst en medewerking van de leden van de drumband en dat is een groot compliment!
 

In de jaren negentig werden door drumband Juliana ook twee grote slagwerkfestivals georganiseerd: Het eerste festival in 1994 in de Stappert (dit t.g.v. 35 jaar Juliana onder de titel “Een diamant van een fanfare”) en in 1999 bestond drumband Juliana 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd op zondag 31 oktober in clubhuis de Posthoorn het zgn. “Muzikale Treffen” georganiseerd waarbij GEHEEL Muzikaal Cuijk elkaar ontmoette in Haps. Het werd een fantastische middag met alle muziekkorpsen uit de gemeente Cuijk… en dat waren er nogal wat in die jaren. Ontzettend mooi was ook het tweemaal deelnemen aan de Taptoe’s in Cuijk (ter gelegenheid van 50 en 55 jaar bevrijding) in 1995 en 2000.
 

De 1e Music Night en de Zwitserland reizen

In het jaar 2005 organiseerde onze vereniging de 1e Music Night. Niemand wist wat ons te wachten stond en ook voor drumband Juliana was het een hele nieuwe muzikale ervaring. Voorzichtig werden de eerste schreden gezet naar een muzikale koers en een bomvolle Stappert was hier getuige van. Drumband Juliana wist  met de “Latin America Sound” het publiek op de stoelen en banken te krijgen en dat was alvast een voorteken voor een voorzichtige nieuwe koers die na omvorming tot Slagwerkgroep Juliana meer gestalte ging krijgen: Daarover meer in het 3e en laatste deel van de historie van Slagwerkgroep Juliana.

 

Het eerste decennium van de nieuwe eeuw stond natuurlijk ook in het teken van de bezoeken van onze vereniging aan de muziekvrienden in Zwitserland. Tweemaal werd een bezoek gebracht aan Engi (2004 en 2011)  en dat waren natuurlijk onvergetelijke weekendreizen die we ons nog lang zullen heugen. Onze drumband gaf daar hele mooie optredens en had meteen een hoop Zwitserse fans!
 

Nog altijd staat onze slagwerkgroep in die jaren onder leiding van Geert Jacobs. Hij zorgde er maar liefst 30 jaar voor dat “zijn” drumband trouw en enthousiast muziek bleef maken. Het is een puike prestatie van Geert dat hij dit wist te bewerkstelligen en wist te behouden. De groep kende op haar hoogtepunt 19 leden en dat is voor een drumband ongekend groot. Natuurlijk is er altijd verloop in leden (ook in jeugdleden door studies en dergelijke) maar de basis bleef altijd overeind en stabiel, mede door de inzet van de leden van drumband Juliana zelf en dat is een mooie prestatie.


In 2013 gaf Geert ons te kennen dat hij ging stoppen als instructeur van Drumband Juliana en als opleider van onze drumbandleerlingen. Een besluit hetgeen we natuurlijk diende te respecteren. We hebben Geert, samen met zijn echtgenote (die ook altijd trouw op de vele concerten en optredens aanwezig was) op zondagmiddag 13 oktober 2013 een mooi afscheidsconcert aangeboden in Haps!

 

De slagwerkvrienden van Juliana,

De doelstelling van de leden van slagwerkgroep Juliana is altijd geweest om in een gezellige, ongedwongen sfeer muziek met elkaar te maken waarbij een dosis humor zeer belangrijk was. De repetitie op zondagochtend in de Posthoorn was dan ook écht een wekelijks uitje voor de leden waarbij uiteraard onder de koffie het Hapse nieuws werd doorgenomen. Mooie tijden waren dat en ik weet zeker dat vele (oud)leden hier nog met veel plezier aan terugdenken. De drumband/slagwerkgroep was, is en blijft natuurlijk een echte vriendengroep en zo hoort het ook! Helaas zijn in de voorbije jaren vele vrienden ontvallen maar ze blijven in onze gedachten nog steeds onlosmakelijk verbonden met slagwerkgroep Juliana en dat is heel mooi!

 

Met het afscheid van Geert als instructeur breekt een nieuwe tijd aan voor drumband Juliana. De drumband werd omgevormd tot een slagwerkgroep en over die omvorming gaat deel 3. Deel 3 treffen jullie aan in de volgende Schakel.

logo png.png
DSC_4255.jpg
drumband 1968 (2).png
slagwerkgroep historie 2.png
historie drumband 2.jpg
historie drumband 4.jpg
Slagwerkgroep historie 3.jpg
historie drumband 1.jpg
historie drumband 5.jpg
bottom of page